fbpx Skip to main content

Vilka utsläppsreduktioner får man av SAF?

Den förnybara delen i bränslet tillverkas till 100 % av rester och avfallsprodukter. Neste MY Förnybart Flygbränsle™ minskar utsläppen av växthusgaser på den förnybara delen med upp till 80 % jämfört med fossila bränslen sett över hela livscykeln. Den exakta reduktionen av utsläpp för en viss flygning beror på hur hög andel bioflygbränsle som blandats i.

Bränslet kan minska utsläppen av skadliga partiklar av svaveloxid och kväveoxid. Dessutom är förbränningen ren, det vill säga den sker utan svavel, syre och aromatiska föreningar, och energiinnehållet är högre. (källa Neste.se)