fbpx Skip to main content

Vad tillverkas Förnybart Flygbränsle av?

Neste MY Förnybart Flygbränsle produceras av rest- och avfallsprodukter, några exempel är “använd matolja och avfall från slakterier som är insamlat med hållbara metoder.”

Råvarorna är utvalda med omsorg och från långsiktig hållbara källor, samt att alla leverantörer av råvaror är noggrant kontrollerade och uppfyller angivna hållbarhetskriterier.

Producenterna ser framöver en lång rad lämpliga råvaror. Det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften.