fbpx Skip to main content

Vad betyder maxinblandning av biobränsle?

Maxinblandning betyder max certifierad inblandning biobränsle.

SAF kan blandas till upp till 50 % med traditionellt jetbränsle och alla kvalitetstester genomförs på samma sätt som för ett traditionellt jetbränsle. Blandningen omcertifieras sedan som Jet A eller Jet A-1. Bränslet hanteras på samma sätt som ett traditionellt flygbränsle, så inga förändringar krävs i tankningsinfrastrukturen eller för ett flygplan som vill använda SAF.

Hur mycket som i varje leverans är max kan variera något beroende på den kvalité som det fossila bränslet har, men i praktiken och rent formellt innebär max någonstans mellan 30-50% inblandning av bioflygbränsle.