Sportutrustning och specialbagage

Vi accepterar specialbagage på alla våra flygningar. Kapaciteten på bagageutrymmena varierar dock beroende på vilken typ av flygplan som används, så specialbagageföremål transporteras alltid i mån av plats. Ju tidigare vi får din förfrågan, desto större chans är det att vi kan ta ombord dina specialartiklar och utrustning.

Jämfört med normalt incheckat bagage gäller andra regler för bokning av specialbagage. Vi kan ta ut en extra avgift för specialbagage, beroende på typ av specialbagage.

Vad är specialbagage?

Specialbagage anses generellt vara föremål som är större och/eller tyngre än normalt standardbagage, med en max vikt på 20 kg och yttermått på 158 cm (längd + bredd + höjd).

Om din sportutrustning eller annat specialbagage faller under dessa begränsningar anses det i allmänhet vara ett normalt standardbagage. Vissa föremål kan dock anses vara specialbagageföremål även om de ligger under standardbegränsningarna.

När du reser med sportutrustning eller specialbagage så behöver du följa våra packningskrav och rekommendationer. Om du inte gör det kan det innebära att ditt bagage inte kan lastas ombord eller kommer att checkas in som ett föremål med begränsat ansvar, där flygbolaget inte kan hållas ansvarigt för eventuella skador som kan uppstå.

Hur lägger jag till specialbagage till min bokning?

Specialbagage och sportutrustning måste förbokas och kan beställas i samband med din biljettbokning eller vid senare tillfälle via ”[länk]Mina bokningar”. En del specialbagage har begränsningar i antal vi accepterar ombord och då behöver du få ett bekräftande från vår kundtjänst att bokningen är ok.

Avgifterna för extra och specialbagage finns listade [länk]här. Observera att dessa avgifter inte är återbetalningsbara.

Medicinsk och tillgänglighetsutrustning

Barnvagnar och barnstolar

När du reser med barn upp till tolv år kan du checka in en barnvagn och/eller en säkerhetsstol (barnstol) kostnadsfritt utöver ditt normala bagage som ingår i biljetterna.

När du checkar in en barnvagn och/eller en säkerhetssits (barnstol) måste du använda en barnvagnspåse eller ett starkt fodral för att undvika eventuella skador. Barnvagnshjulen måste tas bort under flygningen för att minska risken för skador på vagnen eller annat bagage i lastrummet. Det går att köpa barnvagnspåsar på de flygplatser vi trafikerar.

Rullstolar

Du kan alltid ta med dig en rullstol på alla våra flyg, utan extra kostnad. För att kunna transportera din rullstol på ett säkert sätt behöver vi veta mer om rullstolen. Vi behöver informationen minst 72 timmar före avresa genom att göra bokningen genom vår kundtjänst eller genom att fylla i [länk] formuläret för specialhjälp och mejla det till kundtjänst på info@vastflyg.se.

Max mått för rullstolar är 150 x 50 x 143 cm och maxvikten är 50 kg.

Observera att det endast är vissa typer av batteridrivna rullstolar vi kan transportera, medan andra inte är tillåtna ombord på flygplan. Om din rullstol har ett löstagbart batteri, vänligen koppla ur det innan transporten.

Rullstolar finns tillgängliga för användning på alla flygplatser. Om du vill begära assistans eller använda rullstol på flygplatsen, skicka oss [länk]formuläret för specialhjälp minst 72 timmar före avresa.

Andra rörelsehjälpmedel

Vi kan hantera och transportera andra rörelsehjälpmedel, som rullator eller kryckor/käpp, utan några extra avgifter så länge det finns tillräckligt med plats i flygplanets lastrum.

Rörelsehjälpmedel, såsom käpp eller kryckor, kan tas med in i flygkabinen.

CPAP

Om din CPAP-utrustning inte är batteridriven och dess dimensioner ligger inom standardhandbagaget, kommer sådan utrustning att betraktas som en väska/ett föremål inom standardhandbagage.

Om du bestämmer dig för att ta med sådan utrustning ombord som incheckat bagage sker detta på egen risk och du kommer inte att ha rätt till någon ersättning i händelse av att utrustningen skadas.

Batteridrivna CPAP-enheter anses vara elektronisk utrustning och den är föremål för vissa restriktioner och kräver därför förhandsgodkännande.

Sportutrustning

Det mesta av sportutrustning anses vara del av ditt incheckade bagage om det inte överskrider vikt- och storleksgränserna. Vissa undantag gäller, och dessa beskrivs nedan.

Golfutrustning

Golfutrustning bokas som extra bagage och får innehålla en golfbag, en uppsättning golfklubbor, ett par skor och golfbollar.

Max vikten för golfutrustning är 20 kg.

Priset för en golfbag är SEK 200 per enkel sträcka. Bokning sker antingen i samband med biljettbokningen eller genom att logga in på Mina Sidor. För att garantera tillgången på utrymme ombord på flygplanet ska golfbag bokas i förväg.

Skidor och snowboards

En skid- eller snowboardutrustning kan innehålla ett par skidor eller en snowboard i väska samt en extra väska med pjäxor och en hjälm.

  • Väskan som innehåller skidorna eller snowboarden får inte vara längre än 220 cm.
  • Väskan med pjäxor och hjälm får inte överstiga 158 cm (längd + bredd + höjd).
  • Den sammanlagda vikten av båda föremålen får inte överstiga 20 kg.

Priset för en skidutrustning är SEK 200 per enkel sträcka. Bokning sker antingen i samband med biljettbokningen eller genom att logga in på Mina Sidor. För att garantera tillgången på utrymme ombord på flygplanet ska skidor bokas i förväg.

Cyklar

Vi transporterar gärna din cykel men då behöver den vara förpackad i en lämplig skyddsväska eller liknande avsedd för att transportera cyklar. Se till att lufttrycket i däcken reduceras till ett minimum. Cyklar som inte är korrekt förpackade kommer inte att transporteras av oss.

Maxvikten för en cykel (inklusive förpackningen) är 20 kg.

Priset för en cykel är SEK 200 per enkel sträcka. Bokning sker antingen i samband med biljettbokningen eller genom att logga in på Mina Sidor. För att garantera tillgången på utrymme ombord på flygplanet ska cyklar bokas i förväg. Eftersom cyklar kräver speciell hantering vänligen kom till incheckningen i god tid.

Observera att vi inte accepterar elcyklar ombord eftersom batteridrivna cyklar klassas som farligt gods och inte får transporteras ombord på våra flygplan.

Sportvapen och ammunition

Vapen och ammunition får endast medföras som incheckat bagage och ska transporteras i enlighet med de regler som finns för transport av farligt gods. För att kunna ta med sig vapen ombord så måste dessa alltid bokas och godkännas i förväg genom vår kundtjänst och passageraren måste deklarera innehållet i bagaget vid incheckningen.

Pris för transport av vapen och ammunition är SEK 200 per enkel sträcka. I priset ingår ett vapenpaket och ett paket för ammunition.

Så här reser du med vapen och ammunition:

  • Du måste alltid meddela incheckningspersonalen att du checkar in ditt vapen
  • Du måste visa upp ett giltigt vapentillstånd
  • Vapnet kan transporteras i ett hårt fodral antingen demonterat eller inte.
  • Högst 5 kg ammunition får tas med. Endast ammunition i kategori 1.4S, med FN-kod UN0012 eller UN0014, är tillåten att transportera. Om du inte är säker på vilken FN-klassificering som gäller för din ammunition, kontakta din leverantör för information.
  • Ammunition ska vara säkert förpackad i en väska eller fodral som är skild från den som innehåller själva vapnet, antingen i en speciell patronlåda eller i originallådan, som kommer att förslutas för att förhindra att den öppnas.

Musikinstrument

Det går bra att ta med sig ett musikinstrument på våra flygningar, antingen som kabinbagage eller incheckat bagage, beroende på instrumentets storlek. Inga särskilda avgifter tillkommer om musikinstrumentet inte överskrider begränsningarna för incheckat eller kabinbagage.

Musikinstrument som kabinbagage

Du får ta med dig alla musikinstrument in i flygkabinen där sådana instrument inte överstiger en storlek på 125 cm (längd + bredd + höjd) och en vikt på 8 kg. Instrumentet kommer att betraktas som en väska inom tillåtet kabinbagage enligt din biljett.

Om du skulle vilja ta med ett större instrument in i flygkabinen kan du köpa ett extra säte för det instrumentet genom att kontakta vår kundtjänst på 0520 – 82500. Observera att instrumentets vikt inte får överstiga 75 kg.

Musikinstrument som incheckat bagage

Musikinstrument får skickas som incheckat bagage under förutsättning att de är förvarade i ett hårt skyddsfodral. Om förpackningen inte verkar lämplig för föremålet i fråga, kan vår representant tvingas vägra att ta emot musikinstrumentet, eller kan tillhandahålla transport med endast begränsat ansvar för flygbolaget.

Instrumentet kommer att betraktas som en väska inom reglerna för incheckat bagage enligt din biljett. Om standardgränserna för incheckat bagage överskrids kommer en avgift för tunga eller skrymmande föremål att tas ut.