Försenat eller förlorat bagage

Detta gäller om ditt bagage inte dyker upp vid ankomst

Anmälan om försenat eller förlorat bagage ska göras direkt på flygplatsen när du anlänt din destination. Där fyller resenären ut en en PIR-rapport (Property Irregularity Report).

Ankomstflygplatsen söker då aktivt efter ditt bagage och du blir kontaktad så snart bagaget är återfunnet. Då kommer flygplatsen och resenären överens om var och när bagaget ska levereras.

Vid försenat bagage på hemresan utgår ingen ersättning. Då får resenären i stället ansöka om ersättning av sitt försäkringsbolag.

Om bagaget är försenat och resenären inte befinner sig på sin hemort (där resenären är folkbokförd) utgår endast ersättning till de nödvändigaste artiklarna. Ersättningen baseras även på hur länge resenären har varit utan artiklarna. Det rekommenderas att alltid spara orginalkvitto som skickas till kundtjänst då dessa blir underlaget för eventuell ersättning. Observera att det inte utgår ersättning för pengar, elektronik, värdefulla föremål, smycken, alkohol/tobak och medicin oavsett hur länge bagaget är försenat. För ersättning av eventuella märkesartiklar görs ett avdrag på 50% av inköpspriset.

Om resenärens bagage varit på avvägar i 21 dagar eller fler har du möjlighet att begära ersättning på innehållet i ditt bagage då det numera räknas/klassas som ”Förlorat bagage”.

Skadat bagage

Om ditt bagage skadas under flygresan

En anmälan om skadat bagage ska göras direkt vid ankomst till flygplatsen. Där fylls en Damage Report-blankett ut. Om skadan skulle upptäckas vid senare tillfälle ska väskan tas med till flygplatsen med bagagetagg, boardingkort eller underlag för biljetten, och visas upp för kundtjänst. När du ska anmäla skada får du även information av vår kundtjänst om hur du ska gå till väga för att få ersättning/reparation. Beroende på skadans omfattning kommer vi i första hand försöka reparera skadan. Skulle det inte gå att reparera kommer ersättning i form av inköpspris och med motsvarande åldersavdrag göras. Skulle skadan inte gå att reparera på plats finns det ofta tillgång till bytes-/ersättningsväskor att använda.

För att ett skadat bagage ska kunna tas emot måste bagagetaggen sitta kvar. Vi ersätter inte för det som anses normalt slitage; märken, bucklor, blixtlås, smuts, bulor och repor etc. Ett bagage som åker med i kabinen eller lastbagaget ska tåla normal hantering på flygplats. Om bagaget bedöms som funktionellt kommer ingen ersättning utgå.

Skulle innehållet i ditt bagage bli skadat utan att väskan/emballaget påverkats, ber vi dig kontakta det bolag där du har din reseförsäkring.

Har det gått mer än 7 dagar sedan ankomst eller om en bagagetagg saknas kommer vi inte ta emot reklamationen och ingen Damage Report-blankett fylls ut. Har det gått över den här tidsramen är det i stället ditt försäkringsbolag du får vända dig till. Skador som inte kan härledas till flygbolagets hanterande eller som inte bedöms ha verkan på bagagets funktion accepteras ej. Incheckat specialbagage (barnvagnar, rullstolar, skidutrustning etc) är det resenärens ansvar att se till att dessa är paketerade så tillförlitligt som möjligt.