Med förnybart i tankarna

– Alltid högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle

Västflyg först i världen och banar väg för hållbara flygningar med högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle

Västflyg driver alla sina flygningar, inklusive reguljära linjer mellan Trollhättan och Bromma, samt Visby och Sälen-Trysil, på högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle. Även charter körs på detta hållbara bränsle, vilket gör det till ett ännu bättre val för miljömedvetna resenärer.

Max tillåten inblandning av förnybart flygbränsle är i dagsläget 50%. Den högsta möjliga inblandningen är också beroende av kvalitén på det fossila bränslet. Rent praktiskt innebär detta att procentsatsen av det förnybara flygbränslet kommer att variera mellan 30-50%.

Minskar koldioxidutsläppen med upp till 40%

Förnybart Flygbränsle framställs till 100 procent av råvaror från hållbart införskaffade avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans i befintliga flygplansmotorer och befintlig bränsleinfrastruktur.

Lokala initiativ för en förbättrad och mer hållbar infrastruktur

Västflyg har tillsammans med företaget GKN Aerospace Sweden AB köpt in Neste MY Förnybart Flygbränsle, från leverantören Neste för att öka hållbarheten inom lokalflyget. Initiativet innebär att ett lyft för hela regionen.

Vad är biobränsle och hur fungerar det?

Vår pilot William reder ut skillnaden mellan förnybart flygbränsle och traditionellt fossilt bränsle.

Ett fungerande flyg är en förutsättning för ett hållbart samhälle och flygbranschen förväntas växa under den kommande 10-årsperioden. Men vi måste arbeta ännu hårdare för att flygrelaterade utsläpp inte ska öka. Genom att använda dagens tillåtna maxinblandning på alla våra flygningar kommer vi att minska koldioxidutsläppen från dag ett. Målet är att i framtiden kunna erbjuda ett fossilfritt flyg så snart det är tekniskt möjligt.

Anna Petre, VD Västflyg

Resepolicy och hållbarhetsrapportering

Allt fler företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete och klimatavtryck i en så kallad hållbarhetsrapport.

Vi hjälper er med uträkningen på era affärsresor för hållbarhetsrapporten.

Läs mer om hållbarhetsrapportering

Visste du att…

  • Västflyg är det första flygbolaget i världen, som har så mycket förnybart flygbränsle, även kallat SAF (Sustainable Aviation Fuel), som möjligt i bränsletanken – på alla avgångar.

  • SAF (Sustainable Aviation Fuel) har upp till 80% lägre utsläpp än fossilt jetflygbränsle. Idag är det tillåtet att köra med upp till 50% SAF bränsle i tanken vilket innebär upp till 40% reducerat utsläpp vid maximal inblandning av SAF.

  • Trollhättan-Vänersborgs flygplats är redan nu nära fossilfrihet och att tanka flygplanen med högsta möjliga inblandning av  förnybart flygbränsle är nästa steg i omställningen mot fossilfrihet.

  • Genom att flyga med Västflyg hjälper du till att ställa om mot ett miljövänligare flyg i framtiden

Med förnybart i tankarna

Boka din biljett här

Små steg kan leda till stora förändringar och det är precis vad vi tänker att vår satsning här visar. Vår förhoppning är att, tillsammans med Västflyg, GKN Aerospace och Neste, kunna inspirera och bana väg för en mer hållbar framtid för flygbranschen. Trollhättan-Vänersborgs flygplats erbjuder inga alternativ på bränslen - utan bara en lösning.

Anna Råhnängen, VD Fyrstad Flygplats

Företagsresor med förnybart bränsle

Västflyg erbjuder klippkort på sina företagsbiljetter. Biljetterna är flexibla och opersonliga vilket innebär att de kan nyttjas av alla i bolaget. En företagsresa med Västflyg innebär att biobränslet minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 40 procent.

Läs mer

Klipp från presskonferens 2023-06-08

biobransleNyheterpress
7 juni, 2023

Högsta möjliga inblandningen av förnybart flygbränsle

Västflyg blir världens första flygbolag att använda högsta möjliga inblandningen av förnybart flygbränsle för alla avgångar. I den europeiska klimatlagen…

Biobränsle

Ja, Västflyg kommer tanka maxinblandning av förnybart flygbränsle på alla sina avgångar. Tankningen sker på Trollhättan-Vänersborgs flygplats.

Maxinblandning betyder max certifierad inblandning biobränsle.

SAF kan blandas till upp till 50 % med traditionellt jetbränsle och alla kvalitetstester genomförs på samma sätt som för ett traditionellt jetbränsle. Blandningen omcertifieras sedan som Jet A eller Jet A-1. Bränslet hanteras på samma sätt som ett traditionellt flygbränsle, så inga förändringar krävs i tankningsinfrastrukturen eller för ett flygplan som vill använda SAF.

Hur mycket som i varje leverans är max kan variera något beroende på den kvalité som det fossila bränslet har, men i praktiken och rent formellt innebär max någonstans mellan 30-50% inblandning av bioflygbränsle.

Neste MY Förnybart Flygbränsle produceras av rest- och avfallsprodukter, några exempel är “använd matolja och avfall från slakterier som är insamlat med hållbara metoder.”

Råvarorna är utvalda med omsorg och från långsiktig hållbara källor, samt att alla leverantörer av råvaror är noggrant kontrollerade och uppfyller angivna hållbarhetskriterier.

Producenterna ser framöver en lång rad lämpliga råvaror. Det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften.

Den förnybara delen i bränslet tillverkas till 100 % av rester och avfallsprodukter. Neste MY Förnybart Flygbränsle™ minskar utsläppen av växthusgaser på den förnybara delen med upp till 80 % jämfört med fossila bränslen sett över hela livscykeln. Den exakta reduktionen av utsläpp för en viss flygning beror på hur hög andel bioflygbränsle som blandats i.

Bränslet kan minska utsläppen av skadliga partiklar av svaveloxid och kväveoxid. Dessutom är förbränningen ren, det vill säga den sker utan svavel, syre och aromatiska föreningar, och energiinnehållet är högre. (källa Neste.se)